Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mitra

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2409
CRONOLOGIA
Inicis XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentària
NOM DE L'OBJECTE
Mitra
MIDES
ALÇADA (CM)
65,5x34,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
65,5x34,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Teixit i brodat
MATERIALS UTILITZATS
Teixit sintètic i natural
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Mitra color blanc beix sobre la qual hi ha un brodat de línies verticals de diferents grossors en els dos costats. Les ínfoles només són brodades de la mateixa manera per la part posterior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Etiqueta: Barbiconi. Roma
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Barbiconi
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Etiqueta
LLOC D'EXECUCIÓ
Roma
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular amb esgrogueïments
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS