Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Medalla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1209
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Medalla
MIDES
ALÇADA (CM)
4,9x3,4
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
4,9x3,4
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Medalla de la confraria de la Puríssima Sang amb el fons vermell i l'emblema de la confraria: creu amb Sol i Lluna i dos confrares de genolls flanquejant.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS