Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mare de Déu del sepulcre de Bernat de Pau

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1123
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Còpia de guix
NOM DE L'OBJECTE
Còpia de guix Mare de Déu del sepulcre de Bernat de Pau
MIDES
ALÇADA (CM)
28x20x53
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
28x20x53
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Guix fet a motlle
MATERIALS UTILITZATS
Guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Guix fet a motlle policromat
TEMA
DESCRIPCIÓ
Reproducció en guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS