Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mare de Déu del Rosari

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
94
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
78
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
78
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, policromat, daurat, clavat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Imatge que coronova el faristol de l'antic cor de la catedral, ha perdut l'aureola i les corones. La Verge, presentada damunt d'un nùvol amb estrelles dibuixades, vesteix túnica daurada, cenyida a l'alçada de la cintura, i a un mantell també daurat i amb tots els plecs aguantats sobre la mà esquerra. No porta corona però sí que li cobreix el cap un vel. Té uns rosaris a la mà dreta i amb la mà esquerra sosté el Nen Jesús, vestit amb túnica curta, que porta una bola del món amb una creu al damunt. El conjunt ès sostingut per una peana amb xamfrans.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo, estable
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Aureola i corones.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS