Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mare de Déu de Gràcia i de Bell Amor

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1011
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
87 x 87 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
87 x 87 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
policromat
MATERIALS UTILITZATS
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Es tracta d'una imatge que recorda la tiipologia deld models gòtics, però és una obra actual (del segle XX). De fet fou una adquisició dels anys 70 quan es redissenyar la capella. Representa la Mare de Déu asseguda sostenint sobre el genoll esquerre el Fill que aguanta amb les mans sobre el pit un ocell. La imatge està col·locada dins una fornícula també de talla moderna. Mn. Pere Ribot li composar uns goigs en els quals li dóna el títol de "Mare de Déu de Gràcia i de Bell Amor".
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Marquès Casanovas, J., "La capella conventual de la catedral", Diari de Girona, 4 d'octubre de 1983.
NOTES I OBSERVACIONS