Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Marc

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1421
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Marc
MIDES
ALÇADA (CM)
4,3 x 44,5cm (2u) 4,3 x 28,5cm (2u)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
4,3 x 44,5cm (2u) 4,3 x 28,5cm (2u)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
4 làmines (les dues cares llargues i les dues cares curtes) d'un marc de les quals en destaquen decoracions en espiral en els costats exteriors mentre que a l'interior hi podem veure decoracions florals en l'espai central amb relleus decoratius en els seus costats.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
4
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS