Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple del tern de la Ginesta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
517
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
14,5 x 78,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
14,5 x 78,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
cotó, fils d'or i plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Maniple de fons platejat, amb una trama brodada de fils daurats amb una mostra floro-vegetal. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per un galó o tira de passamaneria estret, daurat i de mostra geomètrica (el mateix motiu en tot el tern) i en el centre de cadascuna, el motiu de la creu feta d'aplicacions de la mateixa passamaneria. La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color rosat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro. Conserva corda i borla aglanada de color marfil.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Desfilat. Caldria guardar-la de manera que no es malmetès més.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS