Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple de vellut

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
200
CRONOLOGIA
1956
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
47
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
47
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, brocat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
vellut, sedes, or
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Estola de velllut negre, que forma conjunt amb la casulla núm. 199. Estola de fons negre decorada amb dues grosses creus brocades de fils d'or als extrems. Una petita creu brodada amb fils de seda policromats n'ocupa la part central. Els extrems de la peça acabem amb un llarg serrell trenat de color blanc i negre.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Brodat per les monges del monestir de Sant Daniel de Girona
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte. Caldria millor forma exposició per garantir una millor conservació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Disseny de Mn. Genís Baltrons i Robert (n. 1932).