Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
901
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
18 x 88,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
18 x 88,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, fils daurats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple de ras de seda brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i fils daurats que dibuixen motius florals. Tot el maniple està cortornejat per una tira de passamaneria de fils daurats acabada amb un petit serrell i bana de color granate. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda del maniple són d'aplicacions de passamaneria daurada amb sanefa geomètrica. El forro és de color verd. Corda verda i borla i serrell daurats.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS