Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
622
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
16,5 x 83 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
16,5 x 83 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple que forma part del conjunt format per: 2 estoles, 1 maniple, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Maniple de ras de seda profusament brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) que dibuixen diferents motius florals i(de fet semblaria com fet aprofitant diferent tipus de robes). Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per galó de passamaneria daurat amb un petit serrell. Les creus del centre de cada pala són d'aplicacions de passamaneria i tenen forma estilitzada amb les braços acabats en aspa. lAl mig de la banda del maniple, també creu feta d'aplicacions de passameneria però de forma aixetada. El forro és de color beig i està molt brut. Escrit amb bolígraf el núm. IEC en el forro. Corda i borla amb serrell de color beig.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, tot i que la passamaneria està desfilada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS