Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
652
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
14,5 x 76 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
14,5 x 76 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple que forma part del conjunt format per: 2 maniples i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Maniple de seda de color beig, amb una trama brodada de fils daurats i fils de seda policromats (verds, marrons,...) dibuxant una mostra floro-vegetal Les pales o dels extrems estant cortornejats per un galó o tira de passamaneria estret, daurat i de mostra geomètrica i en el centre de cadascuna, el motiu de la creu feta d'aplicacions de la mateixa passamaneria. La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda del maniple. Cordonet i borla acabada amb serrell de color groc. El forro és de color beig i és on hi ha escrit amb bolígraf el núm. de l'IEC.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però passamaneria una mica desfilada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS