Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
418
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
14 x 80 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
14 x 80 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 maniples, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Maniple de ras de seda de color morat. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per galó de passamaneria daurat fistonejat i amb mostra geomètrica. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda de l'estola són d'aplicacions de passamaneria de tira més ampla iamb motius florals que dibuixen unes creus poc estilitzades, com en forma de rombe. El forro també és color morat, igual que el cordonet i borla amb serrell. Escrit en bolígraf sobre base blanca de "típex" hi ha el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte tot i que la roba té punts de desgast.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS