Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
653
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
17,5 x 70,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
17,5 x 70,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple que forma part del conjunt format per: 2 maniples i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Maniple de seda de color beig, amb una trama brodada de fils daurats i fils de seda policromats (verds, marrons, vermell,...) dibuxant una mostra floro-vegetal. Les pales o dels extrems estant cortornejats per un galó o tira de passamaneria estret, daurat i acabat amb un petit serrell. En el centre de cadascuna, el motiu de la creu feta d'aplicacions de passamaneria daurada i amb mostra vegetal. La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda del maniple. Cordonet i borla acabada amb serrell de color beig i groc. El forro és de color vermell i és on hi ha escrit amb bolígraf el núm. de l'IEC. Respecte el maniple anterior, aquest té en els brodats de les pales té més policromia, però els de banda central són iguals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS