Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
611
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
17,5 x 82,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
17,5 x 82,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
cotó?, fils policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple que forma part del conjunt format per: 1 bossa de corporals, 1 maniple, 1 estola, 1 casulla i 1 cobrecalze (veure fitxes associades). Maniple amb fons de color blanc i decorat amb uns brodats de fils policromats (vermell, verd, taronja, blau,....) que representen petits poms de flors de jardí molt naturalistes. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per un galó de passamaneria daurat, acabat amb un petit serrell i ormentat amb dues franges de fils de color marró. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda del maniple són d'aplicacions de passamaneria amb motius geomètrics. El forro és d'un color blanc-beig i hi ha escrit amb bolígraf el número de IEC. Corda de color beig i borla daurada amb serrell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS