Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
895
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
20 x 80 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
20 x 80 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils d'or
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple de ras de seda granate amb trama de fils daurats que dibuixen mostra floro-vegetal. Les pales dels extrems estant cortornejats per galó de passamaneria daurat amb un petit serrell, i unes línies de color granate. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda de l'estola són d'aplicacions de la mateixa passamaneria. Conserva corda amb borla i serrell de colors vermell i groc. Forro de color granate.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Està molt gastat, ha perdut gran part dels fils daurats, per la qual cosa s'ha desdibuixat la mostra.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS