Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Llosa

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
718
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment d'estructura arquitectònica
MIDES
ALÇADA (CM)
69'5 x 66 x 10 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
69'5 x 66 x 10 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummolítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gran llosa de pedra polida on al centre de la peça s'aprecia el relleu d'un animal que recroda a un felí.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS