Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Llosa

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
731
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment d'estructura arquitectònica
MIDES
ALÇADA (CM)
22'5 x 47 x 7 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
22'5 x 47 x 7 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària local
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment de llosa semi rectangular, trencat en forma diagonal des de la part inferior esquerra cap a la part superior. Hi ha una inscripció.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Si
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
Fragment de llosa
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Hi ha numeració anterior en vermell i gran a un lateral, el número és possiblement el 78, però no s'aprecia amb molta claredat.