Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Llit de la Mare de Déu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
331
CRONOLOGIA
ca. 1775
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat,daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, roba
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures bíbliques
DESCRIPCIÓ
Representa, en la línia contrareformista d’exaltació mariana, la Dormició de la Verge, amb un gran èmfasi barroc, que en aquest cas respon a un programa iconogràfic unitari. La Verge adormida es troba en un llit a manera de cadafal enlairat i inclinat per poder ser contemplat. Quatre figures d’àngels, dos a cada costat, l’envolten; d’altres estan damunt els obeliscos del baldaquí i sostenen la tela com si es tractés d’un teló. El baldaquí és encimbellat per una corona de reina dels cels, emfatitzada per un globus terraqüi i la creu. A la part superior uns raigs daurats representen Déu amb un cercle de núvols i àngels. Del baldaquí hi penja l’Esperit Sant. A la zona frontal del cadafal, als peus de Maria, trobem representada la corona que l’evidencia com a reina dels creients. (Les figures absents són els apòstols a la zona frontal del cadafal, als peus de Maria, reina dels creients com n’és un testimoni la corona)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Lluís Bonifaç, Bruno Rigalt (daurador)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Confraria de Nostra Senyora
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1929. Reparació del monument i del lllit
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bon estat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GRAUPERA, J. "El grup escultòric sobre el trànsit de la Verge de la parròquia de Santa Maria de Mataró (s. XVI)", XVII Sessió d'Estudis Mataronins. Mataró: Museu Arxiu de Santa Maria. Patronat Municipal de Cultura, 2001, pàgs. 115-137; -MARQUÈS, J.M. Arxiu Diocesà de Girona. Registres de lletres, 1586-1819. Girona: ???, 1993, pàg. 270. -MARTINELL, C. “El escultor Lluís Bonifàs y Massó (1730-1786)”, dins de Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. VI, 1 i 2, gener a juny, 1948. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 1948. -MARTINELL, Cessar [sic]. Llibre de notes de Lluís Bonifàs i Massó, escultor de Valls. Valls: E. Castells, impressor editor, 1917, pàgs. 23 i 24. -MASIA, À.: Contribución al estudio del Barroco: Pablo y Pedro Costa en la catedral de Gerona, archivo Espanyol de Arte, 1940-41, pp. 542-547. -PALOL, P. DE: Gerona. aires. BARCELONA. 1953. -PALOL, P. DE: GERONA MONUMENTAL. PLUS ULTRA. MADRID. -PÉREZ, A. UNA NUEVA APORTACIÓN A LA OBRA DEL ESCULTOR PAU COSTA. BOLETÍN -SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA. VALLADOLID. 1990. PP. 554-559. -PÉREZ, A: Escultura barroca a Catalunya. Els tallers de Barcelona i Vic (1680-1730 ca). Projecció a Girona. Virgili & Pagès. Lleida. 1988. -PÉREZ, A: “Els retaules barrocs de la catedral”.Roura, G. "La festa de l'Assumpció de la Mare de Déu a la Seu de Girona, segons la consueta de -ROIG, M.A.: Èmfasi contrareformista en els retaules de la Seu de Girona. Girona revisitada. Estudis d’Art Medieval i Modern. Estudi General de Girona. Girona 1990. pp 119-1939.1655", Miscel·lània Litúrgica Catalana 9, lEC, 1999, pàgs. 38-414. -TEIXIDOR, J., Libro de Nuestra Senora, Gerona, 1954. -VICENS, T. "L'Assumpció en un cicle de la infantesa de Jestís; El frontal procedent de Santa Maria del Coll", Miscel·lània Litúrgica Catalana 9, lEC, 1999, p. 141-160. -VILA, P. “Lluís Bonifaç, constructor del "llit de l'Assumpta" de la catedral de Girona (1773)”, dins Annals, vol. 45, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 2004. p.769-800. - “La festa de l'Asssumpció i el llit de la Mare de Déu a Girona". Festa d'Elx Elx: 1996, pàgs. 97-114. - "Ordinacions de la confraria de Santa Maria de la Catedral de Girona (1380)", dins d’Annals, vol. 38. Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1996-1997, pàgs. 1581-1598. -ACG. AC, Vol. 96-A, Full 16. [2 agost 1892] -ACG. AC, Vol. 97, Full 23. [1 agost 1895] -ACG. AC, Vol. 101, Full 146, [9 agost 1909] -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. VII, p. 89. ACG. AC, Vol. 105, Full 99. [20 març 1939] ACG. AC, Vol. 105, Full 116. [1 agost1939] ACG. AC, Vol. 106, Full 96. [1 setembre 1928] ACG. AC, Vol. 106, Full109. [3 abril 1929] ACG. AC, Vol. 107, Full 26. [25 novembre 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 58. [1 març 1932] ACG. AC, Vol. 108, Full 83. [1939] ACG. AC, Vol. 109, Full 28. [1 maig 1941] ACG. AC, Vol. 109, Full 51. [2 gener 1942] ACG. AC, Vol. 110, Full 104. [29 maig 1947] ACG. AC, Vol. 110, Full 114. [1 juliol 1947] ACG. AC, Vol. 110, Full 122. [22 juliol 1947] ACG. AC, Vol. 110, Full 257. [2 setembre 1949] ACG. AC, Vol. 111, Full 106r. [4 juny 1954] ACG. AC, Vol. 111, Full 144v. [17 setembre 1955] ACG. AC, Vol. 113, Full 21r. [1 març 1962] ACG. AC, Vol. 115, Full 56r. [11 gener 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 74. [3 juny 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 75r. [3 juny 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 76v. [3 juny 1975]
NOTES I OBSERVACIONS
1928. Es regala el vel de seda per l’Assumpta La imatge originària de la Verge era del s.XVIII, obra de Lluís Bonifàs, i va ser destruida durant la Guerra Civil 1942. Ubicació del Monument a la Capella de l’Esperança. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.