Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Llàntia

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
252
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
llàntia
MIDES
ALÇADA (CM)
130
LLARGADA (CM)
52'5
AMPLADA (CM)
130
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
forjat, clavat
MATERIALS UTILITZATS
llautó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Llàntia amb les llums a semblança d'espelmes, amb decoracions vegetals i amb una creu a la part inferior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Caldria netejar