Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Llàntia

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1382
CRONOLOGIA
mitjans s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Llàntia
MIDES
ALÇADA (CM)
43
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
43
DIÀMETRE (CM)
26
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa, forjat
MATERIALS UTILITZATS
Vidre i metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Es tracta del tercer exemplar d’un conjunt de tres peces iguals. Les dues restants es van fer per la capella de la Puríssima Sang de l’església de la Mare de Déu del Carme de Girona. Fins al moment, aquesta era al rebedor de la casa dels hereus de la peça.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Narcís Masó Valentí
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Anton Maria Masó Llunes
DATA D'INGRÉS
44177
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS