Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Lipsanoteca de fusta (mitjana)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
17
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
lipsanoteca
MIDES
ALÇADA (CM)
6,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
6,5 cm
DIÀMETRE (CM)
4 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tornejat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Caixeta de fusta cilíndriaca que s'estreny en la part central. Com a decoració dos filets dobles en la part d'abaix, que es tornen a repetir en la part superior de la caixa i en la tapa. Dos cercles concetrics a sobre la tapa. En el cos de la caixeta inscripció de caràcters àrabs. A la part de sota i a l'interior de la tapa hi consta la següent numeració del Museu Diocesà: MD64. Tota ella sembla envarnissada o amb alguna resta de policromia.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS