Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Lipsanoteca de fusta (gran)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
16
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
lipsanoteca
MIDES
ALÇADA (CM)
5,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
5,5
DIÀMETRE (CM)
8
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tornejat, acanalat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Caixeta cilíndrica de fusta de color clar. Només té com a decoració uns cercles concèntrics en la part de la tapa i un filet a la part d'abaix. A la part de sota té gravada una gran "X" o aspa i també hi consta la següent numeració del Museu Diocesà: MD79.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
No s'ha pogut siglar la tapa, perquè no s'obria.