Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Lapidació de Sant Esteve

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
291
CRONOLOGIA
s. XVII - XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
296,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
296,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
262 x 193,5 cm (pintura) i 296,5 x 227 cm (amb marc)
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Representació de l’escena del martiri de la lapidació de Sant Esteve (Fets 6; 7,55-60). Al centre de la composició hi ha la figura del jove Sant Esteve vestit amb la dalmàtica de diaca; està envoltat de personatges en posicions corporals forçades per les contorsions que donen la impressió de moviment i horror durant la lapidació que porten a terme. El sant dirigeix la seva mirada cap a la part superior esquerra de l’escena, on s’obre un cel de Glòria amb Déu Pare estenent-li la mà dreta, Déu Fill i àngels. Un d'aquests àngels dóna al sant una palma i una corona de flors. Destaquem en un primer terme, en la part inferior esquerra de la composició, la figura d’un nen que amb l’ajuda de la vestimenta, recull pedres, instrument del martiri del sant.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Desconegut
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Número de registre del CRBMC: 10432. Lliurat per Mn. Joan Naspleda el 13-11-2007; inici del tractament el 20-11-2007, i final del tractament el 10-6-2008. Lliurat a Mn. Joan Naspleda el 2-11-2011. (Detalls de la restauració en el projecte : Expedient "Restauracions. Santa Magdalena, Sant Esteve i Sant Jacint" (17-5-2011).
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja, desinfecció i fixació de la pintura.. (2-11-2011) Bon estat de conservació i amb adaptacions a conservació preventiva.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella de Sant Esteve", Informe, Diari de Girona, 18 de novembre de 1987. - Catàleg d’activitats 2003-2010. Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. 2012.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.