Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Làpida

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
679
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
làpida
MIDES
ALÇADA (CM)
46'5 x 77 x 10'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
46'5 x 77 x 10'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummolítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Làpida de forma rectangular amb una inscripció i dues heràldiques situades a esquerra i dreta on es representa una forma campaniforme amb motius vegetals a la part superior, a l'interior d'un escut envoltat per una circunferència lobulada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Fruit d'un siglat anterior hi ha un número 34 escrit en gran i de color vermell a darrera.