Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

La Resurrecció. Fragment de retaule

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
140
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
118,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
118,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Taula daurada i policromada de forma rectangular en posició vertical. L’escena representada és la Resurrecció. En el primer terme hi ha un soldat al terra que empunya una espasa amb el braç dret i amb l’esquerra sosté un escut amb el que es tapa el rostre. Enmig d’una nuvolada sorgeix la figura de Crist triomfant, portant un estendard a la mà esquerra i beneint amb la mà dreta. El Sant Sepulcre buit i ubicat en diagonal respecte el pla de la taula, resta en el pla inferior d’aquesta. A cada costat del Sepulcre hi ha un soldat dret; a la dreta el soldat és barbat, porta un casc i està empunyant l’espasa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 96.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.