Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

La mort de Sant Josep

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
249
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
195
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
195
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
L’escena representada correspon a la mort de Sant Josep, espòs de Maria i pare putatiu de Jesús. Sant Josep és representat amb aspecte d’ancià, amb barba i amb les seves mans creuades sobre el pit. Es troba ajagut en un llit de fusta, sobre un matalàs amb llençols blancs i un àngel li passa el braç per l’espatlla ajudant-lo a incorporar-se per tal de rebre la benedicció de Jesús. Maria està agenollada amb les mans unides en actitud d’oració. Al costat del llit, en un primer terme, s’hi observa una tauleta coberta per un mantell blanc, on hi trobem una copa i una peça de fruita. Al terra de l’habitació hi ha els instruments de fuster. L’habitació està mancada d’ornamentació, essent gairebé un espai neutre si no fos per una de les cantonades que s’endevina sobre el cap de Jesús, i pel terra enrajolat traduït en un intent fallit de perspectiva. Una mena de cortinatge darrera l’àngel tapa la resta de l’estança.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.