Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Justícia i Fortalesa

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
141
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
123 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures al·legòriques
DESCRIPCIÓ
Representació inscrita en un marc de fusta daurada i forma el·líptica, amb tres sanefes i motius geomètrics formats per un cordó de perles i una garlanda de fulles d’acant. Dues figures femenines formen la composició. A mà esquerra una figura femenina porta una indumentària de tons blaus i blancs; amb la mà dreta sosté uns troncs de fusta lligats i una destral, l’al·legoria de la Fortalesa, mira cap a l’altra figura, la Justícia, la qual té el cos cobert per una cuirassa amb una cap grotesc en el centre; porta un casc metàl·lic que sembla de bronze, amb cresta; el seu mantell és rosat. Ambdues al·legories estan sobre un fons neutre.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Escola italiana del s. XVIII
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
identificació per relació
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Miralpeix, Francesc. Pintors i pintures del Set-cents en terres gironines: estat de la qüestió i noves aportacions. Article.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.