Catedral de Girona
i Basílica de Sant Feliu

Web oficial
Catedral de Girona i Basílica de Sant Feliu

Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Impressions de dos gravats del projecte del presbiteri barroc (no realitzat) de la catedral de Girona.

NÚM DE REGISTRE
2457
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
impressió
NOM DE L'OBJECTE
Gravat
MIDES
ALÇADA (CM)
67
LLARGADA (CM)
2
AMPLADA (CM)
67
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, paper, vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Les dues peces són molt semblants. Només en varia la tonalitat, una més grisosa i l’altre més marronosa. Veiem el presbiteri de la catedral gòtica, amb un baldaquí barroc amb columnes i escultures d’àngels i tribunes amb balustres i púlpits a ambdós costats i uns cancells amb balustres i pinacles que tancarien el presbiteri. Tons grisos, marrons i granat (tres tintes). Els marcs són daurats, un de perfil arrodonit i l’altre motllurat. És tracta de dues impressions del Projecte del presbiteri de la Seu (1752) de Pere Costa. L’original es troba a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Girona.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Darrera hi ha l’etiqueta amb la marca de la botiga dels marcs «Deu del Nou» Girona. Núm. 04573 i 06986
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
2
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS