Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Impressions de dos gravats del projecte del presbiteri barroc (no realitzat) de la catedral de Girona.

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2457
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
impressió
NOM DE L'OBJECTE
Gravat
MIDES
ALÇADA (CM)
67
LLARGADA (CM)
2
AMPLADA (CM)
67
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, paper, vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Les dues peces són molt semblants. Només en varia la tonalitat, una més grisosa i l’altre més marronosa. Veiem el presbiteri de la catedral gòtica, amb un baldaquí barroc amb columnes i escultures d’àngels i tribunes amb balustres i púlpits a ambdós costats i uns cancells amb balustres i pinacles que tancarien el presbiteri. Tons grisos, marrons i granat (tres tintes). Els marcs són daurats, un de perfil arrodonit i l’altre motllurat. És tracta de dues impressions del Projecte del presbiteri de la Seu (1752) de Pere Costa. L’original es troba a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Girona.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Darrera hi ha l’etiqueta amb la marca de la botiga dels marcs «Deu del Nou» Girona. Núm. 04573 i 06986
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
2
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS