Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Imposta de l’Apocalipsi

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
148
CRONOLOGIA
s. XII, darrer terç
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment d'imposta
MIDES
ALÇADA (CM)
23
LLARGADA (CM)
11,5
AMPLADA (CM)
23
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, esculpit
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària numulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bloc de pedra de forma rectangular, que presenta un relleu. Devia formar part d'una peça de mides superiors, tal com es pot deduir de l'estat de les vores, especialment afectades en el punt on es desenvolupen les figuracions. Malgrat aquest fet, la resta del relleu es conserva en bones condicions. Fou trobat l'any 1961 com a farciment dels murs de l'actual edifici de la catedral. La figuració es desenvolupa en les dues terceres parts de l'esquerra d'una de les cares, de manera que a la dreta la peça roman llisa i polida. La decoració es divideix en dos grups perfectament diferenciats, sense cap element de separació entre ambdós, de manera que el fons és llis rere les figures. El grup de l'esquerra, el formen dos personatges: hi apareix una dona asseguda en una mena de tron, cofada amb un barret de dues puntes que pot semblar una corona, vestida amb túnica i mantell, la qual amb el braç esquerre alçat sosté una copa de doble peu, l'altre personatge, masculí, vestit igual però amb el cap descobert, i presentat formalment, sosté l'objecte (la copa), i es duu la mà esquerra al ventre, en un gest que manté una certa simetria amb l'altra figura, que ho fa amb la dreta, si bé aquesta és presentada mig de costat de cintura en avall. A la banda dreta apareix una figura, presentada totalment de front, que sembla imberbe, tot i que manca bona part del cap i que cavalca un quadrúped de caire monstruós, de potes acabades en grosses ungles-urpes i compost de sis caps, algun mutilat, i una cua que acaba en un cap de rèptil i amb una banya. La representació es relaciona indubtablement amb el text de l'Apocalipis de sant Joan, tot prenent com a model més probable les il·lustracions del Beatus de Girona.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-El Arte Romànico. Exposición organizada por el Gobierno español bajo los auspicios del Consejo de Europa, Catálogo, Barcelona-Santiago de Compostela, 1961-1962, p- 68 -CALZADA, J., Catedral de Gerona, Ed. Escudo de Oro, Barcelona, 1979, p. 25 -MARQUÈS, J., "Importantes hallazgos en la catedral de Gerona", Revista de Girona, núm 14, 1961, p. 39-44 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1988, p. 147-150 -Millenum. Història i Art de l'Església Catalana, Barcelona, 1987, p. 156
NOTES I OBSERVACIONS