Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Imposta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
769
CRONOLOGIA
s. XI-XII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
imposta
MIDES
ALÇADA (CM)
10'5 x 29 x 25 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
10'5 x 29 x 25 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Imposta de forma rectangular decorada amb motius geomètrics en forma de daus creant bitllets. Mostra l'escacat típic del camí de Santiago.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
VVAA: La Catedral de Girona. L'obra de la Seu. Editat per la Fundació "la Caixa", Barcelona, 2003.
NOTES I OBSERVACIONS
Peça embolicada i amb una etiqueta siglada amb el número 11, a més a més d'altres dades d'interès.