Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Immaculada Concepció

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
244
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
317
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
317
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Representació de la Immaculada Concepció. Maria manté els braços estesos i la mirada contemplativa elevant els ulls per Glòria de Déu. Coronada per dotze estrelles i per un cercle de caps alats daurats, està acompanyada per dos àngels-nens; el de la part esquerra porta un lliri blanc a la mà, mentre que el de la zona dreta sosté una flor vermella amb la mà esquerra. De fons s’entreveu un paisatge de marina amb un vaixell navegant a la part esquerra inferior i una arquitectura a la zona dreta.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Anteriorment col·locada a la Capella Gregoriana.
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "Capella de l'Eucaristia", Informe, Diari de Girona, 10 de maig de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.