Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Immaculada Concepció

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
250
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
195
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
195
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Representació de la Immaculada Concepció. La Marededéu està coronada per dotze estrelles, porta una túnica rosada i un mantell blau; sota els seus peus un quart creixent lunar. La Verge sosté en els braços Jesús Infant portant una llança, amb una creu d’or al cap d’aquesta. Ambdós figures miren a la part inferior de la composició, que és on es duu a terme el Misteri de la Redempció: Maria esclafa el cap de la serp amb el peu dret amb l’ajuda del Fill de Déu, concebut per obra de l’Esperit Sant, el qual li clava la llança. Uns grups d’angelets-nens sorgeixen entre la nuvolada de tonalitats blanquinoses, blavoses i grises entre un cel groguenc de glòria, i envolten el grup de figures. A la part superior esquerra s’hi observen tres angelets nens en estat de contemplació del Misteri, mentre que a la part esquerra inferior destaquen entre l’atmosfera dos caps alats; a la part dreta de la composició s’hi ubica una parella d’àngels nens, un dels quals mira a l’espectador; sota aquests, dos àngels d’aspecte androgin contemplen el l’Acció Redemptora mentre un dels dos àngels senyala la Victòria de Crist.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura. La tela està malmesa.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.