Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Imatge de Sant Jordi

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
251
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
84
LLARGADA (CM)
31
AMPLADA (CM)
84
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Representació exempta de Sant Jordi. Com una personificació de l’ideal cavalleresc, la figura porta armadura, llança i escut amb una creu daurada inscrita sobre un fons neutre. L’acció que duu a terme el sant és la lluita contra el drac. Aquesta lluita aferrissada simbolitza la Victòria del Bé sobre el Mal. Cal dir que en la present representació, Sant Jordi no es representa damunt un cavall, com seria habitual en la iconografia; d’altra banda, també li manca l’estendard blanc amb creu de gules.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bon estat, però caldria una neteja.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-NEGRE, P. “Comentari d'uns documents relatius a la Confraria de Sant Jordi”, dins d’Annals, vol. 25, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1981, p. 11-27. -NEGRE, P. “La Cofradía de san Jorge y la nobleza gerundense”, dins d’Annals, vol.7. Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1952, p. 7-59. -NEGRE, P. “La Cofradía de san Jorge y la nobleza gerundense”, dins d’Annals, vol.6. Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1951, p. 271-322.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.