Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Imatge de Sant Honorat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
306
CRONOLOGIA
1946
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
206
LLARGADA (CM)
47,5
AMPLADA (CM)
206
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Talla de sant Honorat amb vestimenta i atributs de bisbe (amb el bàcul i el barret). Va vestit amb una casulla plena de decoracions daurades. Té la mà dreta aixecada en acció de beneir i porta el segell de bisbe. Als peus, com a atributs, hi duu un pà i blat. MARQUÈS (Informe): Quany l'any 1939 el capítol va rependre el culte en la seva església després de dos anys i mig de contingències de la guerra civil, va trobar aquesta capella completament desproveïda (...). La iniciativa de destinar-la al culte de sant Honorat va procedir del gremi de flequers establert a la ciutat, el qual va prendre per patró el bisbe sant Honorat i procurà erigir una cofraria. Les actes capitualrs, amb data d'1 de febrer de 1946, esmenten una comissió nomenada "per tal d'estudiar la col·locació d'una imatge del susdit sant en una capella de la catedral" (tom 110, p. 5). La comissió emeté el seu informe el dia 1 de març següent i hom autoritzà provisiosalment la celebració de la festa demanada (..) El primer de juny del dit any 1946 hom assenyalà la capella de sant Pau"que conté el sepulcre del bisbe Bernat de Pau, per al culte a sant Honorat, on radicarà la confraria que el grup de flequers desitja erigir" (Actes, tom 110, p. 23) (...) el dia 5 de maig de 1949 hom dóna compte del donatiu rebut del grup de flequers "consistent en una creu d'altar conjuntament amb l'adaptació del finestral, la col·locació del vitrall, la confecció de la imatge de talla i els objectes d'una credença" (Actes, tom. 110, p. 244). (...) En tal dia de l'any 1947 fou beneïda la nova imatge i fou inaugurada la capella amb una missa solemne (Actes, 110, secció documental).
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
.MARQUÈS, J., "La capella de la Catedral dedicaca a Sant Hornorat", Informe, Diari de Girona, 27 de gener de 1988
NOTES I OBSERVACIONS
Caldria netejar.