Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Imatge de Nostra Senyora del Sagrat Cor

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
248
CRONOLOGIA
vers 1900
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
153
LLARGADA (CM)
43'5
AMPLADA (CM)
153
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Verge amb corona daurada i amb vestit de color malva i vermell amb acabats vermells. La verge sosté en braços el nen Jesús també amb corona daurada i amb vestit de brodats daurats. Estan sobre un pedestal daurat amb la següent inscripció: "Nuestra señora del Sagrado Corazón". MARQUÈS (Informe): El 5 de juny de 1948, fou decidit en capítol "el trasllat de la imatge a la capella de sant Llorenç, que ans havia estat de sant Tomàs i sant Jaume". (....) el 1957 es posà un graó de pedra sobre l'altar i una peanya per a la imatge; aquesta hi fou portada en procesó des del Seminari el dia 9 de gener i s'hi celebra una missa de comunió general.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
si (veure descripció)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Seminari de Girona
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
Seminari de Girona
DATA D'INGRÉS
1957
HISTÒRIA
ÚS
Fins el 23 de novembre de 2022 ubicada a la capella de Sant Tomàs apòstol.
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS CASANOVAS J., "La capella de Nostra Senyora del Sagrat Cor de Jesús (I)", Informe, Diari de Girona, 17 de juny de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
Caldria netejar.