Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Imatge de la Puríssima Concepció

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
279
CRONOLOGIA
1939
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
188
LLARGADA (CM)
35,5
AMPLADA (CM)
188
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Figura de la Verge amb corona i un vestit daurat amb molts plecs. Està situada a sobre d'uns núvols amb tres àngels.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Josep Maria Camps i Arnau
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació del bisbe Cartañà
DATA D'INGRÉS
1939
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987 -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 28
NOTES I OBSERVACIONS