Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Imatge de la Mare de Déu del Roser

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
261
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
203
LLARGADA (CM)
42,5
AMPLADA (CM)
203
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Verge amb el nen Jesús als braços. La verge apareix amb un vestit rosa, una túnica blava i un rosari a la mà. Tots dos estan coronats i amb flors que decoren els vestits.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Josep M. Camps Arnau
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació (regal)
FONT D'INGRÉS
Bisbe J. Cartañà
DATA D'INGRÉS
1952
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS CASANOVAS, J., " La capella del Roser", Informe, Diari de Girona, 2 de setembre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
Caldria netejar.