Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Humeral del tern de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
349
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
humeral
MIDES
ALÇADA (CM)
57 x 169 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
57 x 169 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Humeral que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Gremial rectagular de ras de seda de color vermell-gratós. Tot el contorn de la peça està emmarcada per una banda sanefa daurada brocada amb un motiu vegetal de color verd. Ocupa la part central un gran quadrat que emmarca una gran estrella de vuit puntes dins de la qual es dibuixa un trèbol de vuit costats, cadascun dels quals té brocada en fil daurat una fulla o motiu vegetal. Al centre de tot plegat una corona brocada daurada ocupa la part central. A banda i banda la forma quadrada s'obre o s'allarga de manera rectangular, dins la qual dos rombes de diferent tamany amb decoració floro-vegetal, per acabar tot el conjunt amb un petit rombe. Tota aquesta forma decortiva està marcada o emmarcada per la mateixa banda o sanefa daurada i brocada amb el mateix motiu vegetal de color verd que decora totes les peces del tern. La resta de la peça de ras de seda granate té brodats en tot el contorn fulles o motius vegetals que recorden la fulla de trèbol. A la part superior de la peça si conserven quatre traus-baga de corda daurada. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS