Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Humeral

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
620
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
humeral
MIDES
ALÇADA (CM)
222 x 48 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
222 x 48 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoxinat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Humeral de seda de color blanc de forma rectangular allargada. Tot el drap esta envoltat per un estret galó dentat de passamaneria daurat. Els dos costats estrets del drap acaben a més del galó amb un serrell daurat. L'ornamentació del drap es repeteix en tres motius: a cada extrem un gros brot de fulles (semblen de boix) amb una flor central i en la part central una creu lobulada grossa dins de la qual hi ha representat l'anyell sobre el llibre dels set segells. Corda i borla de color marfil.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte. Caldria guarda-lo en un lloc mé adient sense pes a sobre.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS