Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Hàbit coral de canonge (estiu)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1375
CRONOLOGIA
s.XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Hàbit coral de canonge (estiu)
MIDES
ALÇADA (CM)
106x125
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
106x125
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Cosit
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Hàbit vermell de canonge. L’hàbit coral de canonge d’estiu estava format per sotana, hàbit vermell, roquet i valona vermella.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS