Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gremial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
383
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
Gremial
MIDES
ALÇADA (CM)
85,5 x 73,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
85,5 x 73,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or i de plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gremial que forma part d'un tern que es composa de: 6 capes pluvials, 4 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 4 collarins, 1 cobrecalze, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Cobrecalze de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. Tot el contorn de la peça hi ha una sanefa brocada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motius en tot el tern). En dos dels extrems té cordó daurat com dues bagues. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però convindria guardar-lo en un espai adequat sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS