Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gremial del tern de la Ginesta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
505
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
gremial
MIDES
ALÇADA (CM)
70 x 207 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
70 x 207 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
cotó, fils d'or i plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gremial que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Gremial rectangular adonat amb motius florals de brocat d'or sobre fons de plata amb uns galons amb motius geomètrics a tot vol i també dividint la peça en quatre parts. En uns dels costats llargs de la peça hi ha un serrell de fil d'or. A l'altre llarg hi ha quatre traus-baga de cotó recobertes amb fil d'or i acabats amb botó allargat, dels quals només en queda un. Entrefolre de lli, folre de color beig-salmó. En la part del folre té paparet enganxat amb una agulla on hi consta el núm. de l'IEC.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força ben conservada, però amb desfilaments a la part del coll. Caldria guardar-la de manera més apropidada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Hi falten agafadors.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS