Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gremial?

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
573
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
gremial?
MIDES
ALÇADA (CM)
84,5 x 97,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
84,5 x 97,5 cm
DIÀMETRE (CM)
Títol d'ús
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils d'or i plata, fils de seda policromats
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gremial que forma part d'un tern que es composa de 2 casulles, 2 cobrecalzes, 2 maniples, 1 estoles i 1 gremial (veure fitxes associades). Gremial de ras de seda marró fosc. Ressegueix el contorn del drap una sanefa daurda platejada que dibuixa una mostra d'entrallaços. Ornamenta el drap un gran brancatge del que en surten flors i altres brancatges, tot brodat amb fils d'or, plata i de seda policromats. Tot plegat dibuixa mena de trèbol lobulat que emmarca el motiu central: una creu d'aspa de doble contorn brodat amb fil d'or. El forro també és de color morat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força correcte, però té les puntes dels extrems desfilades. Caldria guardar-lo en una millor ublicació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS