Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gremial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
491
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
gremial
MIDES
ALÇADA (CM)
75 x 87,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
75 x 87,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i plata, fils de seda policromats
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gremial que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial, 2 capes pluvials, 1casulla , 2 bosses de corporals i 2 estoles. Gremial de seda de color gris platejat. Ressegueix el contorn del drap una sanefa daurda brodada que dibuixa una mostra d'entrallaços. Ornamenta el drap un gran brancatge del que en surten flors i altres brancatges. Tot plegat dibuixa mena de trèbol lobulat que emmarca el motiu central: una creu d'aspa de doble contorn brodat amb fil d'or i inerior platejat. Tota la resta de la mostra està brodada amb fils d'or i de plata. Un filet de fil seda granate contorneja algunes flors. Li resten dues de les tres borles amb serrell daurat que li pejaven d'un dels costat. El forro és de color blanc. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però està descosit. Caldria guardar-lo en un espai més adeqüat sense pes a sobre els brodats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
A perdut una de les borles.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS