Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gremial?

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
544
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
gremial ?
MIDES
ALÇADA (CM)
82 x 91 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
82 x 91 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cobrecalze que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial?, 1 capa pluvial, 2 bosses de corporals, 2 estoles, 2 maniples i 2 casulles (veure fitxes assossiades). Gremial de seda morat. Ressegueix el contorn del drap una sanefa daurda brodada que dibuixa una mostra d'entrallaços. Ornamenta el drap un gran brancatge del que en surten flors i altres brancatges. Tot plegat dibuixa mena de trèbol lobulat que emmarca el motiu central: una creu d'aspa de doble contorn brodat amb fil d'or. Tota la resta de la mostra està brodada amb fils d'or i de plata. Tres grosses borles amb serrell daurat i morat pengen d'un dels costat. El forro també és de color morat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força correcte, però té les puntes dels extrems desfilades. Caldria guardar-lo en una millor ublicació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS