Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gremial?

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
636
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
gremial ?
MIDES
ALÇADA (CM)
86 x 105 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
86 x 105 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gremial que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 drap de faristol, 1 humeral, 1 gremial?, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 1 cobrecalze, 1 collari, 3 maniples, 2 estoles i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Gremial de seda de color gris platejat, amb una trama brodada de fils daurats i platejats, dibuxant una gran mostra floro-vegetal: grossos ramatges que s'entrellacen, que ocupen la totalitat de la superfície de la peça. Una tira o galó de passamaneria daurada de mostra geomètrica (el mateix motiu en tot el tern) envolta tot el drap. En un dels costats de la peça el galó de passamanerria acaba amb un serrell de fils daurats, en l'altra conserva un trau-baga de corda daurat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro de color vermell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però té el forro descosit i esparracat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
El núm. de l'IEC no és llegeix bé, per la tonalitat del fil d'or, aquesta peça semblaria més del tern 9515, i no del 9516.