Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gremial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1079
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
Gremial
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
B
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS