Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gàrgola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
681
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
gàrgola
MIDES
ALÇADA (CM)
34'5 x 27 x 77'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
34'5 x 27 x 77'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummolítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Desaigüe en forma de "L" amb una canal per a facilitar la conducció i la sortida de l'aigua. Està decorada amb motius vegetals (fulles) de forma rombaoïdal. És idèntic a algunes de les gàrgoles que es troben a l'absis de la catedral.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Fruit d'un siglat anterior té el número 58 escrit en gran i de color vermell.