Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fust

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1348
CRONOLOGIA
s.XI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Fust
MIDES
ALÇADA (CM)
18 diàmx26
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
18 diàmx26
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
gres Fm. Folgueroles
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fust/tambor de columna
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS