Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fris amb motius vegetals

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
684
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fris
MIDES
ALÇADA (CM)
31'5 x 48 x 26'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
31'5 x 48 x 26'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
gres de Sant Daniel de Girona
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment de fris de forma rectangular on hi ha una decoració amb motius vegetals (fulles de parra).
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Fruit d'un siglat anterior hi ha un número 1 escrit en gran i de color vermell al darrera